Asociace

Seznam asociací u kterých jsme členy.

Asociace zahradnických společenstev (AZS)

Hlavním cílem asociace již fungujících organizací je sjednocovat jednotlivé zahradnické svazy a zastupovat je při různých jednáních, zejména
jde-li o prosazování společných zájmů, prohlubování cechovní sounáležitosti
a přispívání k rozvoji a propagaci zahradnického oboru.

Členové AZS

Svaz květinářů a floristů ČR (www.svazkvetinaruafloristu.cz)
Svaz školkařů ČR (www.svaz-skolkaru.cz)
Asociace zahradnického výstavnictví (www.green-world.info)
Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých a kořenových rostlin (www.pelero.cz)
Sdružení lesních školkařů ČR (www.lesniskolky.cz)
Sdružení zahradnických center (www.szc.cz)

Prezident AZS

Jiří Chládek

Tajemník AZS

ing. Jiří Dusbaba (+420 775 142 163, azscr@seznam.cz)

Webové stránky AZS

www.a-z-s.cz

Agrární komora české republiky (AK ČR)

Agrární komora ČR byla zřízena zákonem č.301/1992 Sb. ve znění zákona č.121/1993 Sb. a ve znění zákona č.223/1994 Sb., sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR v následujících oblastech: právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů, celní a certifikační, informatiky.

Agrární komora ČR je rozhodující nevládní agrární organizací, která zastupuje zájmy 103 tisíc svých členů, jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale také včelaři a další. AK ČR je organizací, která má ambice sehrát svoji roli nejenom ve svém tradičním pojetí produkce surovin pro výrobu potravin a údržbu krajiny.

Webové stránky AK ČR

www.agrocr.cz

Mezinárodní asociace zahradnických center (IGCA)

Mezinárodní asociace zahradních center je nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je neustálé zlepšování mezinárodní spolupráce v oblasti zahradnického podnikání. Prostřednictvím spolupráce s partnery na celém světě se snaží
o sjednocení mezinárodní a regionální obchodní agendy.


Povinnosti IGCA

- podpora národních zahradnických asociací po celém světě
- podpora sítí zahradnických center
- pořádání každoročního kongresu v členské zemi IGCA

Webové stránky IGCA

www.intgardencentre.org

NOVINKY

Zpravodaj
Ke stažení nový Zpravodaj Léto 2019

KATALOG ROSTLIN

Projekt Sdružení zahradnických center s.r.o.

Katalog rostlin

ČLENOVÉ SPOLKU

AZ GARDEN s.r.o.
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Ing.Stanislav Dvořák - Zahradnictví Dvořák a syn
FLORA GARDEN s.r.o.
Ferenčík s.r.o.
Jiří Chládek - Zahradnické centrum
Lisý Pavel Zahrada Lisý
Ing.Štěpán Šmerda
Zahradnictví U Kopřivů s.r.o., ŠebrovCopyright © 2019 Sdružení zahradnických center s.r.o. hlavní stránka | členové spolku | zpravodaj | katalog rostlin | sídlo sdružení | mapa webu