Pravidla soutěže

1) Obecná ustanovení:

Pořadatelem soutěže je Sdružení zahradnických center, jehož členy jsou subjekty uvedené v čl. 4 těchto pravidel. Odpovědnou osobou zastupující Sdružení je Jiří Chládek – zahradnické centrum, Střešovická 47, 162 00 Praha, IČO: 44872615, DIČ: CZ5904051395 (dále jen pořadatel).

Soutěže se může zúčastnit každý zákazník, který vyplní a předá pořadateli (do sběrných boxů, poštou či přes internet) řádně vyplněný dotazník, který je přílohou těchto pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv bez udání důvodu zrušit nebo změnit pravidla pro její pořádání v souladu s účelem soutěže a v zájmu zajištění jejího řádného průběhu. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci členů Sdružení zahradnických center.

2) Průběh soutěže:

3) Ochrana osobních údajů:

Vyplněním slosovatelného dotazníku zákazník uděluje souhlas s tím, aby jeho uvedené osobní údaje mohl pořadatel jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovat pro účely organizace a prezentace soutěže a jejich účastníků, pro reklamní a marketingové účely pořadatele.

Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání účastníkem. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj zejména právo opravit údaje či je doplnit. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Pořadatel se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji dle platných právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů a službám informační společnosti a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vztahujících se k právu na ochranu osobnosti.

4) Seznam zahradnických center:

Ing.Stanislav Dvořák - Zahradnictví Dvořák a syn

E. Dvořákové 19, 415 01 Teplice (platné i pro dotazníky odevzdané v Mostě)

Zahradnictví U Kopřivů s.r.o. Šebrov

Šebrov – Kateřina 105, 679 22 Lipůvka (platné i pro dotazníky odevzdané v Tišnově a Blansku)

Jiří Chládek – Zahradnické centrum

Střešovická 47, 162 00 Praha 6

Ferenčík s.r.o.

Generála Píky 729/2, 370 01 České Budějovice (platné i pro dotazníky odevzdané v Trhových Svinech)

FLORA GARDEN s.r.o.

Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou (platní i pro dotazníky odevzdané v Jičíně)

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Mělnická 424, 250 65 Líbeznice

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Nám. Svobody 74, 664 42 Modřice

AZ GARDEN s.r.o.

Hybešova 23, 53372 Moravany

Zahrada Lisý s.r.o.

Bohumila Hájka 221,267 01 Králův Dvůr